Ροχαλητό:

Μύθοι & Πραγματικότητα…

1ος Μύθος:

«Το ροχαλητό είναι αθώο…»

Λάθος!! Κανένα ροχαλητό που επαναλαμβάνεται σταθερά κάθε νύχτα δεν είναι αθώο. Αντίθετα είναι σαφής ένδειξη διαταραχής της βατότητας  (ένδειξη απόφραξης) και βλάβης των τοιχωμάτων κάποιων περιοχών του ανώτερου αναπνευστικού.

 

2ος Μύθος:

«..αν δεν υπάρχει άπνοια στον ύπνο το ροχαλητό δεν είναι παθολογικό…άρα δεν χρειάζεται και ιατρική αντιμετώπιση..»

Λάθος!! Το ροχαλητό..

α. Μπορεί να ευθύνεται, εκτός από τις ενδο-οικογενειακές διενέξεις και για συμπτωματολογία παρόμοια με αυτή της υπνικής άπνοιας, λόγω των συνεχών μικροαφυπνίσεων που προκαλεί στο ρογχοπαθή.

β. Λόγω των συνεχών  αθροιζόμενων καταπονήσεων του βλεννογόνου του στοματοφάρυγγα από τους κραδασμούς του ροχαλητού, προκαλείται βαθμιαία στένωση της αεροφόρου οδού που μπορεί επίσης να καταλήξει, με τη πάροδο του χρόνου, σε άπνοια.  

Similar Posts