Απαντήστε στα  πιο κάτω ερωτήματα  και υπολογίστε τις πιθανότητες να πάσχετε από το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας :

Α. Πόσο συχνά νοιώθετε ο ίδιος ή σας έχουν πει, ότι ροχαλίζετε τόσο έντονα στον ύπνο, ώστε εμποδίζετε ή ενοχλείτε τον ύπνο άλλων ανθρώπων ;

1. Ποτέ.

2. Σπάνια  ( λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα).

3. Μερικές φορές ( 1-3 φορές την εβδομάδα).

4. Συχνά ( περισσότερο από 3 φορές την εβδομάδα).

-Απάντηση:………..

 

Β. Πόσο συχνά σας έχουν πει ή αισθάνεσθε ο ίδιος ότι σταματά η αναπνοή σας στον ύπνο ;

1.Ποτέ.

2.Σπάνια ( λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα).

3. Μερικές φορές ( 1-3 φορές την εβδομάδα).

4. Συχνά ( περισσότερο από τρείς φορές την εβδομάδα).

-Απάντηση:………

 

Γ. Πόσο υπέρβαρος είστε ;

1. Καθόλου.

2. Λίγο ( 5-10 κιλά).

3. Μέτρια ( 10-20 κιλά).

4. Πολύ ( πάνω από 20 κιλά).

 

Δ. Ποιό είναι το σύνολό  σας στη κλίμακα υπνηλίας του Epworth ;

1. Λιγότερο από 8.

2. 9-13.

3. 14-18.

4. Πάνω από 19.

-Απάντηση:…………….

 

Ε. Το ιατρικό σας ιστορικό περιλαμβάνει:

1. Υπέρταση.

2.Εγκεφαλικό.

3. Καρδιακή πάθηση.

4. Περισσότερες από 3 αφυπνίσεις στη διάρκεια της νύχτας.

5. Αίσθημα υπερβολική κόπωσης την ημέρα.

6. Δυσκολία συγκέντρωσης ή παραμονής σε εγρήγορση στη διάρκεια της ημέρας.

-Απάντηση:………..

 

Αν στις ερωτήσεις  από Α μέχρι Δ  έχετε απαντήσει με 3 ή 4  και ιδιαίτερα αν έχετε μία ή περισσότερες από τις παθήσεις της ερώτησης Ε, τότε είναι πολύ  πιθανό να πάσχετε από το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας και πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

 

Similar Posts