Γίνεται σχετικά εύκολα τόσο από τις πληροφορίες που δίνει ο σύντροφος του ασθενούς στον ύπνο  όσο και από τις απαντήσεις του ίδιου σ’ένα ερωτηματολόγιο για το ροχαλητό. Πριν όμως σχεδιασθεί και προταθεί οποιαδήποτε θεραπεία στον ασθενή , είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί/ουν  η/οι αιτία/ες του ροχαλητού , το επίπεδό ή  επίπεδα  απόφραξης και η  ύπαρξη ενδεχομένως  υπνικής άπνοιας.

Σ ’αυτή την κατεύθυνση  τελείως απαραίτητα είναι:

1.Ενας πλήρης ΩΡΛ/κος έλεγχος με ενδοσκόπηση  μύτης, φάρυγγα και λάρυγγα και εκτέλεση της δοκιμασίας Mueller.

2.Πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, που στις γυναίκες θα συμπληρώνεται και με ορμονικό.

3.Αξονική τομογραφία των ύποπτων για απόφραξη περιοχών μύτης, στοματοφάρυγγα και τραχήλου , με δοκιμασία Mueller ,εφ’ όσον  χρειασθεί.

4.Καρδιολογικός έλεγχος  και ΗΚΓ/μα.

5.Μελέτη ύπνου είτε με τη κλασσική τεχνική στο νοσοκομείο ή με φορητή συσκευή στο σπίτι του ασθενούς .

6.Οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα κριθεί  απαραίτητη και θα βοηθήσει στο να διαγνωσθούν τα αίτια και το επίπεδο απόφραξης.

Similar Posts