ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ &  ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ 

 

Και τα δύο, ροχαλητό & άπνοια ,είναι ακραίες εκδηλώσεις του ίδιου παθολογικού μηχανισμού και έχουν πολλαπλή αιτιολογία, που σημαίνει ότι συνήθως περισσότερες από μιά αιτίες συμμετέχουνν στη δημιουργία τους.  Αυτό συνεπάγεται αντίστοιχα και την ύπαρξη πολλών τρόπων αντιμετώπισης. Στο θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθεί, περιγράφονται περιληπτικά όσα ισχύουν στη διεθνή βιβλιογραφία σήμερα  και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στη καθημερινή πράξη. Και βέβαια οι αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι εμπειρίες που αποκτούνται συνεχώς από την εφαρμογή τους, καθιστούν αναγκαία τη συνεχή προσαρμογή και συμπλήρωσή τους. Γενικά όμως η οποιαδήποτε θεραπεία που θα προταθεί ,πρέπει να είναι απόλυτα εξατομικευμένη και να λαμβάνει υπ’ όψιν της  τρείς σημαντικούς παράγοντες :

τη βαρύτητα της πάθησης (δείκτης Απνοιας/Υπόπνοιας ή ΑΗΙ),

την ηλικία του ασθενούς και

άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες που πιθανώς συνυπάρχουν.

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:

ΟΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ :

 

1.ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΥΠΝΟΥ:

 Σωματική άσκηση, διατροφικές συνήθειες (ώρες, ποσότητες, είδη τροφών),απώλεια βάρους στους παχύσαρκους  (ΒΜΙ πάνω από 30), ασκήσεις γλώσσας  και  αναπνευστικές , οδηγίες για το χώρο και τις συνήθειες ύπνου ( ώρες, θέση σώματος, ποιότητα κρεβατιού, μαξιλάρια, ύγρανση ατμόσφαιρας), περιορισμός λήψης ηρεμιστικών φαρμάκων και οινοπνεύματος προ του ύπνου, απαγόρευση καπνίσματος,κ.α.

 

2.ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

-Φαρμακευτική αγωγή, αντιβιοτικά, αντιαλλεργικά, άλλα φάρμακα για λοιμώξεις, αλλεργίες και συνυπάρχουσες παθήσεις.

-Χρήση λιπαντικών σπρέι , ρινικών διαστολέων και ταινιών της μύτης, γναθοπροσωπικών και στοματικών  προθέσεων, ναρθήκων στήριξης κ.γνάθου κ.α.

-Εναλλακτική ιατρική: Μουσικά όργανα και τραγούδι, Υπνωτισμός, Μεθυλοσουλφανυλμαθάνη,  Αρωματοθεραπεία κ.α.ι.

 

3.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Α.Πότε είναι αναγκαία :

Οταν δεν αποδώσουν οι προηγούμενοι απλούστεροι τρόποι αντιμετώπισης.

Όταν υπάρχει σαφώς διαγνωσμένη  ανατομική  απόφραξη ή αποφράξεις στα επίπεδα, μύτης, στόματος,υπερώας και γλώσσας.Υπ’ όψιν ότι στο 60% των ασθενών με παθολογικό ροχαλητό και υπνική άπνοια υπάρχει συμμετοχή της υπερώας  και

Όταν ο ασθενής, μετά από σωστή ενημέρωση, επιθυμεί ο ίδιος τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Β.Χειρουργικές τεχνικές:

-Κλασσικές τεχνικές  πλαστικής υπερώας και σταφυλής, ευθυασμού ρινικού διαφράγματος, κογχοτομής, αμυγδαλεκτομής, γλωσσεκτομής  και άλλες πιο εξειδικευμένες.

-Σύγχρονα εργαλεία για τις πιο πάνω επεμβάσεις: Laser, Ραδιοσυχνότητες, Υπέρηχοι, εμφυτεύματα υπερώας, κλπ , είναι μέσα που τις έχουν κάνει απλές στη εφαρμογή τους, πολύ λίγο ή καθόλου αιματηρές και τις πιο πολλές απ’αυτές να  εκτελούνται στο εξωτερικό ιατρείο με τοπική αναισθησία.

-Η οποιαδήποτε όμως χειρουργική επέμβαση και τεχνική ή συνδυασμός επεμβάσεων, πρέπει να είναι εξατομικευμένα και σχεδιασμένα στο να δίνουν λύσεις στα προβλήματα του συγκεκριμμένου ασθενούς.

 

4.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ( CPAP ) .Είναι σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας.Η χρήση τους επιβάλλεται όταν όλοι οι προηγούμενοι τρόποι θεραπείας αποδειχθούν αναποτελεσματικοί ή δεν είναι δυνατόν,για διαφόρους λόγους,να εφαρμοσθούν.Στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι γίνεται κατάχρηση στη χορήγησή τους. Κάποιες φορές συνταγογραφούνται αδιάκριτα, με μη ιατρικά κριτήρια, αντίθετα προς κάθε ιατρική δεοντολογία και εκτός των πλαισίων εφαρμογής ενός συγκεκριμμένου θεραπευτικού πρωτόκολλου.

 

 5.ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ.

 

 Η Υπνική  Απνοια ταξινομείται ανάλογα με τη βαρύτητά της και το δείκτη ΑΥ (ΑΗΙ) σε:

 0-5 ήπια ,  6-15 μέτρια,  ≥15 σοβαρή

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ:

 

 Δείκτης  0-5 ήπια:

 

1.ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΥ : Απώλεια βάρους, συνήθειες και χώρος ύπνου,

γεύματα,ύγρανση ατμόσφαιρας ,φάρμακα, οινόπνευμα, άσκηση σωματική κλπ.

2.ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Λιπαντικά, ασκήσεις μυών γλώσσας και φάρυγγος, ρινικοί 

διαστολείς, ρινικές ταινίες, γναθοπροσθετικές προθέσεις κλπ.

 

3.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Μόνο   όταν  υπάρχει   έκδηλη παθολογία απόφραξης στις 

περιοχές δημιουργία  του ροχαλητού,  μύτη,  φάρυγγας,  γλώσσα, στόμα, γνάθος, υπάρχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής του ασθενούς , ο ίδιος επιθυμεί τη χειρουργική αποκατάσταση  και  εφ’όσον  τα  προηγούμενα  μέτρα  αποδειχθούν  αναποτελεσματικά.

Δείκτης  6-15 μέτρια  (ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

 

 Όπως πιο πάνω και επανεκτίμηση.

 

Δείκτης 6-15 μέτρια  (ME ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ HMEΡΗΣΙΕΣ ΔΥΣΛEITOYΡΓΙΕΣ)

Υπνηλία, υπέρταση, κλπ 

-Ότι πιο πάνω  και χειρουργική προσέγγιση

-Παραπομπή  για CPAP μόνο όταν όλες οι άλλες θεραπευτικές δυνατότητες αποτύχουν ή είναι αδύνατο για διαφόρους λόγους να εφαρμοσθούν.

 -Δείκτης  ≥15  σοβαρή

 -Ότι πιο πάνω αρχικά και πιθανή πολλαπλή χειρουργική αντιμετώπιση.

-Παραπομπή  για CPAP.