Μικρά εύκαμπτα , ελαφρά, πλαστικά ελάσματα που τοποθετούνται εσωτερικά στα  ρουθούνια  πρίν  από τον ύπνο, και με τη τάση που έχουν  τα κρατούν  ανοικτά  και   δίνουν έτσι λίγο  περισσότερο χώρο για την αναπνοή από τη μύτη. Τοποθετούνται εύκολα, είναι φθηνά και γίνονται καλά ανεκτά  από τους πιο πολλούς ασθενείς.   

Similar Posts