Είναι γνωστό ότι ο βαθύς και αδιατάρακτος ύπνος είναι πάντα αναζωογονητικός γιά τον  ανθρώπινο οργανισμό , όπως επίσης και ότι  ο άνθρωπος  περνά το 1/3 της ζωής του στο κρεβάτι κοιμισμένος. Εν τούτοις οι πιο πολλοί  έχουμε πλήρη άγνοια  του θαυμάσιου  αυτού  μηχανισμού   που  μας επιτρέπει    να  μπαίνουμε  στο  κόσμο  των  ονείρων. Και παρ’ όλο που, τα τελευταία  χρόνια, οι γνώσεις  που αποκτήσαμε  για τον ύπνο διευρύνθηκαν  εν τούτοις πολλά από τα μυστικά του παραμένουν ακόμη καλά κρυμμένα.

Ο φυσιολογικός ύπνος παρουσιάζει διάφορα στάδια,επίπεδα ή φάσεις, τα οποία επαναλαμβάνονται  κυκλικά  κατά τη διάρκεια της νύχτας και  ταξινομείται  σαν:

1.       –Υπνος NonREM: χωρίς γρήγορες κινήσεις των ματιών – non rapid movements  και

2.       –Υπνος REM :        με γρήγορες κινήσεις των ματιών – rapid eye movements).

Στο στάδιο REM του ύπνου οι μύες του σώματος χαλαρώνουν τελείως, υπάρχει  έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα,  παρατηρούνται γρήγορες κινήσεις των ματιών  και εμφανίζονται τα όνειρα. Είναι το βαθύτερο στάδιο και πρέπει να αποτελεί το 20% περίπου ενός  φυσιολογικού  ύπνου διάρκειας μια νύχτας.

Το στάδιο NonREM υποδιαιρείται σε 4 μικρότερα στάδια :

– Το Στάδιο 1: Αποτελεί το  5% περίπου του συνολικού ύπνου και είναι στην ουσία μια μεταβατική φάση από την εγρήγορση προς το στάδιο 2, χωρίς καμία απολύτως  αξία  για την ανάπαυση του  ατόμου. Μεγαλύτερη παραμονή  στο στάδιο  αυτό σημαίνει αδυναμία να ξεκινήσει ο ύπνος ή  να διατηρηθεί .

– Το Στάδιο 2: Αποτελεί το 55% του συνολικού ύπνου.

– Τα Στάδια 3 & 4 του NonREM ύπνου , 20%  περίπου, είναι επίπεδα βαθύτερου ύπνου ,τα οποία όμως μειώνονται σε διάρκεια  με τη πάροδο της ηλικίας ή όταν υπάρχουν συχνές αφυπνίσεις, όπως στην αποφρακτική άπνοια.

Οτιδήποτε διαταράσσει ή εμποδίζει ,στη διάρκεια της νύχτας, τη μετάβαση από τα στάδια 3 & 4 του σχετικά  ρηχού NonREM ύπνου ,στο πιο βαθύ στάδιο του REM, της  πλήρους χαλάρωσης δηλαδή  και των ονείρων, όπως  σε άτομα  με  αποφρακτική  άπνοια,  δημιουργεί   προβλήματα  μακροπρόθεσμα, όπως κακή ποιότητα ζωής, εύκολη κόπωση,  υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας, αδυναμία συγκέντρωσης,  σύγχυση και πολλά άλλα.

 

Similar Posts