Προσοχή στα 4 συμπτώματα ενδεικτικά άπνοιας στα παιδιά!!!

1. Έντονο ροχαλητό   που ξυπνάει το παιδί  από τον ύπνο  είναι το πρώτο σημάδι αποφρακτικής άπνοιας.

 2. Όταν το παιδί  σταματάει να αναπνέει στη διάρκεια του ύπνου κατά διαστήματα. Στη φάση αυτή η γλώσσα πέφτει προς τα πίσω, στο φάρυγγα και εμποδίζει ή  κλείνει τελείως  το πέρασμα του αέρα.

3. Όταν το παιδί ξυπνάει ξαφνικά με έντονη δύσπνοια ή αδυναμία  αναπνοής.      Η μερική ή πλήρης απόφραξη της αναπνευστικής οδού προκαλεί ελάττωση της οξυγόνωσης του εγκεφάλου και το απότομο ξύπνημα του παιδιού. Με το ξύπνημα όμως υποχωρεί η απόφραξη  και με μια βαθειά και δυνατή εισπνοή στη συνέχεια, αποκαθίσταται η δίοδος του αέρα και η οξυγόνωση του εγκεφάλου.

4. Όταν το παιδί σας παρουσιάζει έντονη τάση για ύπνο στη διάρκεια της ημέρας και σε ώρες εκτός του τακτικού και  προγραμματισμένου ύπνου του.

Similar Posts