07. Θεραπευτικό Πρωτόκολλο

Θεραπευτικό Πρωτόκολλο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ &  ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ    Και τα δύο, ροχαλητό & άπνοια ,είναι ακραίες εκδηλώσεις του ίδιου παθολογικού μηχανισμού και έχουν πολλαπλή αιτιολογία, που σημαίνει ότι συνήθως περισσότερες από μιά αιτίες συμμετέχουνν στη δημιουργία τους.  Αυτό συνεπάγεται αντίστοιχα και την ύπαρξη πολλών τρόπων αντιμετώπισης. Στο θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθεί, περιγράφονται περιληπτικά όσα ισχύουν στη διεθνή βιβλιογραφία σήμερα…