06. Διαγνωστικό Πρωτόκολλο

Διαγνωστικό πρωτόκολλο.

 Σύμφωνα με την  Ευρωπαική αλλά και τη διεθνή  βιβλιογραφία,όπως και κατά  τη προσωπική μας  εμπειρία πρέπει να περιλαμβάνει:  1. Ιστορικό από τον ασθενή και το περιβάλλον του: σύζυγος, σύντροφος στην ύπνο, μέλη της οικογένειας που έχουν γνώση  του προβλήματος  2. Απαντήσεις στο βασικό ερωτηματολόγιο του ροχαλητού.  3. Βασικές μετρήσεις: BMI ( Δείκτης μάζας σώματος), περίμετρος του λαιμού…